Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Dnia 7 września 2021 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Lisa podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został wprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Obecnie znowelizowany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/189/19 skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej
i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

 

 

Karta przysługuje:

 Ważne informacje:

Kontakt pod numerami tel.: 61 3843376  , adres e-mail: abi@ops.wolsztyn.pl

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Podstawa prawna:

Tryb odwoławczy:

Nie ma możliwości odwołania.

Załączniki:

Wniosek

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

 
stat4u
Osób online: 2
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".