Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #ASYSTENT OSOBISTY

Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wnioskowana kwota środków finansowych na realizację Programu – 738.480 zł

Przyznana kwota środków finansowych na realizację Programu – 418.560 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

Usługi asystenta obejmują w szczególności:

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 7 do Programu wraz z załącznikami (klauzulą informacyjną - załącznik nr 15 do Programu  oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi - oryginał orzeczenia do wglądu) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. Komorowska 1B (dział pomocy społecznej).

Rekrutacja uczestników do Programu prowadzona będzie zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Termin naboru kart: 1 - 29 lutego 2024 r.

Informacji na temat programu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie pod numerem telefonu 68 384 33 76 wew. 45, 46, 47.

Załączniki:

  1. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
  2. Karta zgłoszenia do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 – załącznik nr 7 do Programu;
  3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 15 do Programu.
  4. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.stat4u
Osób online: 2
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".