Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.



Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP






 



#REJESTR ZBIORÓW

Wykaz zbiorów danych osobowych

Dane osobowe pracowników
Kontrahenci i dostawcy
Rejestr korespondencji
Rejestr wyjść z budynku
Rejestr skarg i wniosków
Świadczenia pomocy społecznej
Świadczenie „Za życiem” 
Świadczenia opieki zdrowotnej
Zamówienia Publiczne
Świadczenia rodzinne
Świadczenie „Dobry Start”
Asystent Rodziny
Świadczenia wychowawcze
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Zespół Interdyscyplinarny
Dzienny Dom „Senior +” 
Stypendium i zasiłek szkolny
Dodatek mieszkaniowy
Fundusz alimentacyjny
Dodatek energetyczny
Czyste powietrze
Pracownicze Plany Kapitałowe

rejestr_zbiorow_ops.pdf




stat4u
Osób online: 2
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".