Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #DODATEK GAZOWY - refundacja podatku VAT

REFUNDACJA PODATKU VAT  ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ORAZ 2024 R.


Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzona została refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.


Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (wpisane lub zgłoszone do CEEB), a także którego przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gospodarstw jednoosobowych nie przekracza 2100 zł na osobę lub w gospodarstwie wieloosobowym -  1500 zł.


art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wnioski składa się nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioski o refundację podatku VAT składać można osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy ul. 5-go Stycznia 47 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie: /OPSWolsztyn/SkrytkaESP 
(konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego - dodatkowa INFORMACJA.)


UWAGA! do wniosku konieczne jest załączenie:

  • faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowodu uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka w godzinach:

poniedziałek od 9:00 do 16:00,
wtorek – piątek od 7:00 do 13:00


Wniosek 2023

Wniosek 2024

Klauzula RODO

 stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".