Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Stosownie do art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej informujemy, iż udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie następuje poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie ,
  2. udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Ośrodku (zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniona na wniosek). wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Wniosek nie jest wymagany w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wnioski można kierować:

- na adres poczty tradycyjnej: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn,

- na e-mail: ops@wolsztyn.pl,

- na elektroniczną skrzynkę podawczą: /OPSWolsztyn/SkrytkaESP
stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".