Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 
11.10.2023, Program Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

04.10.2023, Informacja

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym oraz ochronie praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.


29.08.2023, Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Gmina Wolsztyn planuje przystąpić do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest poprawa funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne. Zgodnie z założeniami Programu zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia


19.06.2023, NABÓR WNIOSKÓW - OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2023

Gmina Wolsztyn uzyskała wsparcie finansowe na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę ...


21.04.2023, Możliwość ubiegania się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

1 « [1] [2] [3] [4] [5] » 43
stat4u
Osób online: 3
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".