Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Od 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – korzysta z karty dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

Komu i na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana:

Jakie są formy Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych  we wniosku.

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny  wielodzietnej:

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach: poniedziałek: od 7:00 do 16:00 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek: od 7:00 do 15:00.

Osoba do kontaktu: Hanna Sitkowska, tel. (68) 384-33-76.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.

Informacje dodatkowe

 

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (plik .pdf 100KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (plik .pdf 79KB)

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (plik .pdf 77KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (plik .pdf 78KB)

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04 (plik .pdf 88KB)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 

Rozporządzenie MRiPS z dn 7 czerwca 2021 r zmieniające rozporządzenie ws sposobu unieważniania KDR 

 
stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".