Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-11-30, DODATEK ELEKTRYCZNY

 

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo i wynosi odpowiednio:

1000 zł - w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 MWh oraz
1500 zł - w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.


 

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie – w Biurze Obsługi Klienta (pok. 9)

Wnioski można składać:

poniedziałek od 8:00 do 14:30,
wtorek od 8:00 do 14:30
środa od 8:00 do 16:00
czwartek od 8:00 do 14:30
piątek od 8:00 do 13:30.

Wnioski można składać także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie: /OPSWolsztyn/SkrytkaESP (konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego - dodatkowa INFORMACJA.)

Wniosek

Klauzula RODO


stat4u
Osób online: 6
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".