Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-08-30, INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA ELEKTRONICZNYCH WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLSZTYNIE

Składane wnioski (elektroniczne pliki) muszą być podpisane elektronicznie: uwierzytelnione za pomocą ważnego profilu zaufanego lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Tylko taka forma podpisu upoważnia do rozpatrzenia wniosku. Nie jest wystarczające, aby podpisywać wiadomość nadsyłaną przez system E-Puap, ponieważ załączony wniosek nie będzie nosił znamion ważności względem regulacji prawnych.

W związku z powyższym taka forma składania wniosku nie nosi znamion ważności ponieważ to nie sam wniosek jest podpisany, lecz korespondencja (wiadomość, pismo przewodnie) i nadesłany w ten sposób wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Zwracamy się z prośbą, aby upewnić się, iż plik wniosku (plik elektroniczny w formacie PDF, DOC lub inny ogólnodostępny format dokumentu) był podpisany jedną z wyżej wymienionych metod:
-  w przypadku korzystania z profilu zaufanego do podpisania wniosku, należy skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/ oraz postępować ze wskazówkami na stronie,
- w przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego plik wniosku powinien być podpisany przy zachowaniu formatu XADES lub PADES.


stat4u
Osób online: 2
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".