Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-08-19, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Wniosek o dodatek można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie lub elektronicznie.

Od dnia 17.08.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy ul. 5-go Stycznia 47, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP: /OPSWolsztyn/SkrytkaESP (konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) można składać wnioski o dodatek węglowy INFORMACJA.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węgłowego składa się do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Z uwagi na konieczność weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego m.in. w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, prosimy do wniosku załączyć potwierdzenie zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Miejskim lub wydruk potwierdzający zgłoszenie z centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Uprzejmie informujemy, że złożoną elektronicznie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) deklarację, można sprawdzić i wydrukować ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację”: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.

W przypadku braku możliwości pobrania wydruku deklaracji w sposób wyżej opisany, właściciele lub zarządcy budynków, którzy wcześniej złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, mogą zgłosić się po taki wydruk do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Innym osobom wydruki będą wydawane wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia wydanego przez właściciela lub zarządcę budynków.

Najemcy mieszkań powinni zwracać się po dokument potwierdzający korzystanie ze źródeł ciepła, do właściciela lub zarządcy budynku (który złożył wcześniej deklarację do CEEB).

 

klauzula RODO

wniosek


stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".