Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #Wzory dokumentów

 


Świadczenia Rodzinne

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU, PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY - W SPRAWIE DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE/ ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY


Becikowe

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA


Świadczenie Wychowawcze 500+

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)


Świadczenie Rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZIECIESKIEGO


Świadczenie Pielęgnacyjne

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


Zasiłek Pielęgnacyjny

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO


Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASILKU OPIEKUŃCZEGO


Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ


Zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie
Informacja o prawach storny


Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Informacja o prawach stron

 

 
stat4u
Osób online: 4
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".