Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 
06.12.2021, Powołanie komisji konkursowej

Zapraszam organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na podstawie Zarządzeń nr 24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społeczne w Wolsztynie z dnia 16 listopada 2021 r.


07.12.2021, Świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


08.12.2021, Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.


07.12.2021, Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.


07.12.2021, Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.


1 « [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] » 41
stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".