Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 
04.05.2022, Otwarty konkurs ofert - opieka wytchnieniowa 2022

OPS w Wolsztynie Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w ramach  programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2022 pod nazwą „Realizacja programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Wolsztyn w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ”.


31.03.2022, Zamknięty punkt pomocy materialnej

W związku z rozdaniem odzieży punkt pomocy materialnej przy OPS w Wolsztynie został zamknięty.


30.03.2022, NABÓR - opiekun tymczasowy dla małoletnich obywateli Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie poszukuje kandydatów na opiekunów tymczasowych dla małoletnich  obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych.

Центр Соціального Забезпечення в Вольштині шукає кандидатів на тимчасових опікунів для неповнолітніх громадян України, які перебувають на території Республіки Польща без супроводу дорослих осіб.


11.05.2022, 40zł/dzień dla goszczących obywateli UA / ZMIANA WNIOSKU!

Informujemy, iż punkt przyjęć wniosków o wypłatę świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.


23.03.2022, Jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł UA

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny  i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.


1 « [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] » 46
stat4u
Osób online: 3
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".