Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-05-27, NABÓR WNIOSKÓW - OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

NABÓR WNIOSKÓW - OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Gmina Wolsztyn uzyskała wsparcie finansowe na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Program realizowany będzie w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.


Wskazane powyżej usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.


Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
2.
14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.


Otrzymana kwota dofinansowania wynosi 202.400,00 zł, z czego 96.000,00 na realizację usług opieki w ramach pobytu dziennego, a 106.400,00 zł na pomoc w formie pobytu całodobowego.


Dokumenty dla osób opiekujących się osobami zależnymi, chętnych do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej, można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy ul. 5-go Stycznia 47 w godzinach 10.00 - 13.00:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
  3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
  4. Klauzula informacyjna RODO 2022-  podpisana
  5. Oświadczenie o wskazaniu opiekuna

stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".