Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-03-21, Pomoc Obywatelom Ukrainy / ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

 


ПІДТРИМКА ЗА АКТОМ ВІД 12.03.2022. ЗА ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ Збройний конфлікт у цій УКРАЇНІ

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року “Про допомогу громадянам України  у зв’язку зі збройним конфліктом”, які прибули до Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями,
Центр соціального захисту населення приймає заяви щодо:

1) надання допомоги у сфері сімейних допомог;

2) надання грошових і немайнових виплат на умовах і в порядку дії від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Вищезазначені пільги надаватимуться на підставі декларації, а це означає, що у провадженні щодо надання вищезазначених допомоги, не  буде проводитись перевірка матеріально-побутових умов проживання, якщо немає сумнівів щодо правдивості поданої інформації. Соціальна допомога матиме тимчасовий, короткостроковий характер;

3) надання допомоги у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлову плату.

Працівники соціальної   служби чергують з понеділка по п’ятницю з 7:00 - 15:00
у Центрі соціального захисту у Вольштині за адресою вул. 5 Стичня 47 (кабінет 1)
і щоденно від 7:00 - 17:00 за тел.504 047 976,  504 047 971


 WSPARCIE W RAMACH USTAWY Z DNIA Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w zakresie:

1) przyznania wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych;

2) przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W/w świadczenia będą przyznawane na podstawie oświadczenia co oznacza, że w postępowaniu o przyznanie ww. świadczeń nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy chyba, że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia, świadczenie z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy;

3) przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pracowni socjalni pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy ul. 5-go Stycznia 47 (pokój nr 1)
oraz codziennie w godz. 7:00 – 17:00
pod nr tel.: 504 047 976,  504 047 971

 

 

 


stat4u
Osób online: 2
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".