Harmonogram wypłat zasiłków w 2017 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 
22.03.2017, Harmonogram wypłat zasiłków w 2017 r.
OPS Wolsztyn

Zapraszamy do zapozniania się z Harmonogramem wypłat zasiłków w 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

22.02.2017, PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY

Informujemy, że PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY działający w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie czynny jest w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 - pokój nr 3.

15.02.2017, Ustawa "Za życiem"

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860)

 

16.03.2017, Projekt pn. NOWE HORYZONTY
OPS Wolsztyn

Projekt pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

17.02.2017, Zmiana rejonów pracowników socjalnych

Uwaga prosimy zapoznać się z zmianami rejonów pracowników socjalnych OPS Wolsztyn.

1 « [1] [2] [3] [4] » 21

 stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2017
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".